Info

Betingelser

Rejsegarantifonden nr. 3354

Top Tours betingelser ved køb af en rejse

Generelle betingelser for bestilling og køb af rejser hos Top Tours ApS

Medlem af rejsegarantifonden nr. 1478
 

Ved køb af en rejse hos Top Tours gælder følgende generelle betingelser med mindre andet er anført i rejsebekræftelse og/eller rejsedokumenter

Vigtigt
Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger i program, prisliste, tilbud, rejseplan og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem dig og Top Tours ApS.

Arrangement
Alle rejser i dette program er arrangeret af Top Tours ApS i samarbejde med lokale turarrangører, hoteller og andre arrangører. Ifm. rundrejser kan der forekomme ændringer grundet lokale forhold og rejselederen har retten til at ændre i programmet.

Tilmelding
Tilmelding til en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt Top Tours ApS, at kunden ønsker at bestille rejsen. Tilmelding er bindende for Top Tours ApS, når depositum eller den af Top Tours ApS fastsatte indbetaling er rettidigt modtaget i henhold til faktura. Ved sin tilmelding bekræfter kunden samtidig at have accepteret nærværende og/eller de skriftligt meddelte og/eller i program og prislister oplyste vilkår for rejsen.

Depositum
Ved køb af rejser er depositum som standard 35% af rejsens fulde pris, dog minimum DKK 2.000,- pr. betalende person. Bemærk at højere indbetaling kan forekomme såfremt fx flybilletter kræver hurtig indbetaling – såfremt dette er tilfældet vil billetterne efter indbetaling af forhøjet depositum ikke kunne refunderes. Sker tilmelding mindre end 65 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding.

Slutbetaling
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 65 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført på fakturaen. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt senest 1 uge før afrejsedagen.

Rejsens pris
En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret for hvert enkelt rejsemål. Hvor intet andet er anført, er prisen baseret på indkvartering i standardværelser med 2 enkeltsenge (twin) eller 1 dobbeltseng. Extra senge på værelset vil typisk være rollaways, ekstra madras ell.lign. Tillæg for særlige ydelser vil være nævnt under hvert enkelt rejsemål. Pakkerejser er eksl. ekspeditionsgebyr (kr. 195), omkostninger til Rejsegarantifonden samt til forsikring af Top Tours ApS's objektive ansvar iht. Pakkerejseloven - jvf. "Ansvarsrisiko" herunder.

Reservationsgebyr
Ved køb af visse rejser og/eller enkeltydelser, f.eks. fly, hotelophold, billeje eller andre landarrangementsydelser forbeholder Top Tours ApS sig ret til at opkræve et reservationsgebyr.

Lokale skatter og afgifter
Alle skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra er inkluderet i rejsens pris. Imidlertid forekommer der i mange lande lufthavns- eller turistskatter, som skal betales kontant lokalt. Normalt vil sådanne skatter blive oplyst ved bestilling og/eller i rejsedokumenterne. De enkelte lande er imidlertid suveræne til uden eller med meget kort varsel at ændre eller indføre nye skatter. Kunden kan ikke få refunderet udgifter til sådanne skatter og afgifter på de rejsemål hvor dette afregnes lokalt ved ankomst/afrejse.

Aftaler om specifikke ydelser
Samtlige aftaler om specifikke ydelser - f.eks særlige værelsestyper, beliggenhed og udsigt, connecting doors, måltider, transfers, tidlig check-in/sen check-out, særaftaler m.v. skal - for at have gyldighed - fremgå udtrykkeligt af ordrebekræftelsen/faktura. Bemærk at sædereservationer er en service som ikke kan garanteres. Flyselskabet vil ikke love at reserverede sæder er dem der leveres. Dette gælder for alle booking klasser.
Vedr. krydstogter: Krydstogtselskaberne forbeholder sig retten til at ændre reserverede kahytsnumre til en anden kahyt i minimum samme kategori. Specifik kahyt kan derfor ikke garanteres.

Kundens ændringer
Med mindre andet er anført gælder følgende: For ændringer mere end 65 dage før afrejse betales et ekspeditionsgebyr på DKK 1000 pr. person. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere ændringsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen. Vær opmærksom på at normalt vil flybilletter ikke kunne ændres efter indbetaling til disse er foretaget.

Kundens afbestilling
Med mindre andet er anført gælder følgende: Afbestiller kunden mere end 65 dage før mistes det indbetalte beløb. Afbestiller kunden mindre end 65 dage før afrejse har kunden ikke krav på godtgørelse og det samlede indbetalte beløb er mistet. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen. Vær særligt opmærksom på depositum regler vedr. ikke refunderbare flybilletter o.l.

Afbestillingsforsikring
Det anbefales at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker dine omkostninger ved afbestilling, såfremt deltagelse i rejsen umulig- eller i væsentlig grad vanskeliggøres på grund af død eller sygdom, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed, hos dig selv eller ægtefælle/samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde, svoger eller rejseledsager. Med mindre andet fremgår af faktura er forsikringspræmien 6% af den del af rejsens pris, der ikke vil kunne refunderes ved afbestilling helt op til afrejsetidspunktet. Bestilling af forsikringen skal ske sammen med tilmelding og inden indbetaling af depositum.
 

Rejseforsikring
Kunden er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved eventuel sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs i rejsen. Derfor anbefales det at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling af sygdom, hjemtransport samt tab eller beskadigelse af bagage. Oplysning og vejledning om tegning af rejseforsikring fås hos Top Tours ApS, som samarbejder med flere rejseforsikringsselskaber. Top Tours ApS modtager provision for salg af rejseforsikringer. I henhold til lovgivningen kan kunden på forespørgsel få oplyst provisionens størrelse. Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med tegning af en rejseforsikring gælder særlige krav for personer, der lider af kroniske sygdomme og – for visse forsikringsselskaber – for personer, der er fyldt 75 år eller under rejsen fylder 75 år.

Kundens pligter
Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt pas, visa og vaccinationer, som er nødvendige for rejsens gennemførelse. Ligeledes er det kundens ansvar, umiddelbart efter modtagelse af rejsedokumenterne, at kontrollere, at disse er i overensstemmelse med det bestilte, og at for- og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med hinanden. Navn i flybillet skal altid være i overensstemmelse med det i passet indførte navn, ellers kan det føre til afvisning ved check-in til flyet.
Top Tours ApS påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre.

Afgangs- og check-in tider
Da der efter billetudstedelse kan forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider, anbefales det, at du allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn forhører dig om de aktuelle check-in- og afgangstider. Bemærk, at alle check-in formaliteterne skal være afsluttet senest på det oplyste og/eller i rejsedokumenterne anførte tidspunkt.

Specielt om flybilletter
Hvis du drager fordel af de mange billig- flybillettyper, der findes på markedet gøres opmærksom på, at disse billetter ofte ikke kan ændres og/eller refunderes. Og kombineres sådanne billetter på forskellige strækninger, skal billetterne ofte udstedes på separate dokumenter og ikke som en sammenhængende billet for hele strækningen. I henhold til de internationale regler om flytransport, indebærer det, at du selv bærer risikoen for, ikke at nå en videreforbindelse. Hverken Top Tours ApS eller de involverede flyselskaber påtager sig således noget ansvar for de omkostninger for nye billetter, overnatninger m.v. der kan opstå for dig af den grund. Omfatter rejsen udelukkende transport, gør vi opmærksom på, at Top Tours ApS alene optræder som agent for de(t) i rejsen/transporten involverede transportselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Top Tours ApS påtager sig således intet ansvar for eventuelle omkostninger som følge af transportselskabets(-ernes) eventuelle misligholdelse af transportaftalen. Bemærk vedr. flyselskabernes bonusordninger at vi henviser til de respektive flyselskabers reglementer for hvornår flybilletter er bonuspoint berettigede.

Flytider i rejseplan og billetter
De i billetten og rejseplan anførte tider er altid lokaltider. Kontroller altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Du skal med det samme kontakte Top Tours ApS, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at evt. fejl kan rettes i god tid inden afrejsetidspunkt.

Hoteller
Med mindre andet er skriftligt bekræftet så følges de internationale hotelregler der siger check-in efter middag og check-ud før middag. Der tages forbehold for lokale afvigelser fra dette. Der kan almindeligvis tilkøbes tidlig check-in/sen check-ud og såfremt dette er bestilt skal det fremgå af faktura.

Pas, visum og vaccinationer
Oplysninger om forhold vedrørende pas, visum, sundhedsmæssige betingelser, herunder krav om vaccinationer eller lignende betingelser, der skal være opfyldt for at rejsen kan gennemføres kan findes i vores kataloger/på vores hjemmeside. Top Tours ApS's oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Har en rejsende ikke dansk pas, er det kundens eget ansvar at søge oplysning om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade/konsulat samt hos Seruminstituttets udlandsvaccination. Top Tours ApS påtager sig intet ansvar for følgerne af kundens ukorrekte eller manglende oplysninger. Bemærk, at der ved transit også ofte stilles krav om visum. Passet skal udenfor EU-landene normalt have en gyldighed på mindst 6 måneder efter hjemkomst.

Overdragelse af rejsen
Overdragelse af rejsen til en anden person er på grund af regler, der gælder for ydelser leveret af vores underleverandører, ikke muligt.

Udeblivelse, uudnyttede ydelser m.v.
Har kunden ikke afbestilt rejsen og/eller indfinder kunden sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, herunder f.eks. flybilletter, vouchers, gyldigt pas, nødvendige visa, vaccinationsattester m.v., har Top Tours ApS ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

Reklamationer under rejsen
Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor det relevante flyselskab, hotel, Top Tours ApS's repræsentant/samarbejdspartner på stedet og til Top Tours ApS indenfor rimelig tid efter at kunden har konstateret en eventuel mangel, så der er mulighed for at afhjælpe fejlen/manglen med det samme og med mindske ulempen for kunden. Du skal sikre dig bevis for, at du har reklameret, hvis fejlen/manglen ikke kan rettes på stedet, og du evt. senere ønsker at rejse krav om erstatning overfor Top Tours ApSManglende reklamation og bevis herfor vil normalt medføre tab af retten til senere erstatning. Krav angående fejl/mangler, der ikke kunne løses på stedet, skal være Top Tours ApS i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Kan reklamationen ikke løses til din tilfredshed, kan du indbringe den for Pakke-rejseankenævnet. Top Tours ApS er tilsluttet Rejsegarantifonden, medlemsnr. 1478.

Arrangørens ansvar
Top Tours ApS er som teknisk arrangør i medfør af Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre rejsen iht. programmet, prislisten og andre dokumenter udtrykkeligt udstedt af Top Tours ApS. Top Tours ApS påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden Top Tours ApS 's vidende er indgået mellem et rejsebureau og kunden, såfremt rejsen eller dele af rejsen er købt hos et andet rejsebureau end Top Tours ApS. Top Tours ApS påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser m.v., der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller andre forhold, som arrangøren er uden indflydelse på. Ved international fly-, jernbane- og søtransport er Top Tours ApS's ansvar begrænset til de beløb, der følger af hhv. Warszawa Konventionen (for flyselskaber registreret udenfor EU), COTIF/CIV-Konventionen og Athen-Konventionen. Erstatningsbeløbene iht. de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. For personskader i forbindelse med flytransport f.eks. ca. kr 100.000. Ved skibs- og jernbanetransport lidt højere. Erstatninger for ødelagt bagage er også meget begrænsede, f.eks. ca. kr 120 pr. kg indskrevet bagage ved flytransport.

Arrangørens ændringer/aflysninger
Top Tours ApS forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Top Tours ApS kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Såfremt Top Tours ApS ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens kunden herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.

Prisændringer efter aftalens indgåelse
Top Tours ApS forbeholder sig ret til efter tilmelding at ændre prisen på grund af ændringer i transportomkostninger - herunder brændstofpriser - skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser - herunder lufthavns-, havne-, landings-, startafgifter - samt de valutakurser og tariffer, der er anvendt ved beregning af rejsens pris. En prisændring vil blive meddelt kunden snarest muligt og senest 20 dage før afrejse. Overstiger en prisforhøjelse mere end 10% af rejsens pris, kan kunden, ved uden unødigt ophold skriftligt at kontakte Top Tours ApS, afbestille rejsen og kræve det indbetalte beløb tilbagebetalt. Sker der ændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.

Luftfartsselskabernes ansvar
De deltagende luftfartsselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende luftfartsselskabs fly. For ansvar for indforskrevet bagage henvises til det pågældende luftfartsselskabs bestemmelser.

Øvrige betingelser
Pakkerejser solgt af Top Tours er omfattet af "Lov om pakkerejser". Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af priser, som følge af ændrede indkøbsforhold.

Værneting/lovret
Ethvert krav mod Top Tours ApS skal afgøres efter dansk ret. Klager der ikke kan afgøres af Rejse-Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.